Profil společnosti

Vážení obchodní přátelé,

představujeme Vám společnost Energomont, která vznikla v roce 2000 jako společnost s ručením omezením. Sídlo firmy se nachází ve Vetlé, č.2. a provozovna ve Štětí, U Stadionu 519. Společnost založili p. Jaroslav Cvek a p. Václav Haudke, kteří jsou zároveň majiteli i jednateli.

Doufáme, že Vám seznámení s firmou Energomont s. r.o. tímto způsobem poskytne dostatečnou představu o jejich aktivitách a možnostech. Přáli bychom si, aby prostudování následujících informačních materiálů vedlo k bližšímu kontaktu mezi námi, jako poskytovateli služeb, a vámi, potencionálními zákazníky, a k eventuální vzájemné spolupráci při realizování vašich obchodních záměrů. Během svého působení až do současnosti naše společnost spolupracovala nebo samostatně řídila řadu významných projektů. Valná většina našeho pracovního potenciálu se zaměřuje na montáže investičních celků doma i v zahraničí, především v Evropě. Naši pracovníci tak získali bohaté zkušenosti v netradičních prostředích a jsou dokonale připraveni na práci v náročných podmínkách.

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ISO EN 9001–2001.

Novinky

25. 10. 2010

Spustili jsme novou webovou prezentaci, abyste mohli nalézt různé informace o naší firmě a produktech.

více…

Kontakt

ENERGOMONT s.r.o.

Adresa:

  • Vetlá 2
  • 413 01 Roudnice nad Labem

Provozovna:

  • U Stadionu 519
  • 411 08 Štětí