Reference

rok 2013
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? pro bytovA? dA?m VivusAi?? arAi??na Praha ( BAK stavebnAi?? spoleA?nost a.s.)
 • VA?roba a montA?A? A?istAi??cAi??ch strojA? pro vodnAi?? elektrA?rny LibAi??chov, PAi??sek, SobAi??nov
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? pro bytovAi?? domy ul. MatAi??jkova Praha ( PP 53 a.s.), BD Koti-Victoria Praha ( PrA?mstav a.s.)
rok 2012
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch konstrukcAi?? ai??i?? servisnAi?? a prodejnAi?? stAi??edisko DAF JeAi??maniceAi?? ( BAK stavebnAi?? spoleA?nost a.s.)
 • VA?roba a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? pro obytnA? soubor NademlejnskA?. Praha ( PrA?mstav a.s.)
 • VA?roba a montA?A? A?istAi??cAi??ho stroje LitomAi??Ai??ice ( P&S a.s.)
 • Rekonstrukce administrativnAi?? budovy vAi??ul. Ai??tAi??tkova, Praha 4
 • VA?roba a montA?A? A?istAi??cAi??ho stroje Rankina – Rumunsko ( P&S a.s.)
 • DodA?vka a montA?A? jezovAi?? klapky pro elektrA?rnu MAi??lnAi??kAi?? ( P&S a.s.)
 • VA?roba a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? pro bytovAi?? domy Rezidence Prague Towers StodA?lky,BD Nad DrahaA?skA?m A?dolAi??m, BD U MichelskAi??ho dvo­ra
 • Rekonstrukce skladu chemikA?liAi?? Saint Gobain, Beroun ( PrA?mstav a.s.)
rok 2011
 • VA?roba a montA?A? prosklenAi??ho balkonovAi??ho zA?bradlAi?? ai??i?? BD ul. OstrovskA? Ai??Karlovy Vary Ai??(Renomix s.r.o.)
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje SmiAi??ice ( P&S a.s. )
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? ai??i?? hala Triangles KlAi??A?anyAi?? ( PrA?mstav a.s.)
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje Ai??VranAi?? nad Vltavou ( P&S a.s. )
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? ai??i?? BD Nad DrahaA?skA?m A?dolAi??m, Praha 8
 • VA?roba a montA?A? uzA?vAi??ru spodnAi?? vA?pusti ai??i?? vodnAi?? elektrA?rna Matka Makedonie
rok 2010
 • Rekonstrukce sportovnAi?? haly Most ( RaederAi?? & Falge s.r.o.)
 • Oprava rychlouzA?vAi??ru­Ai?? TG1 ai??i?? vodnAi?? elektrA?rna StAi??ekov
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje KomAi??n ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A? poloportA?lA? ai??i?? MAsK Stadice ( Prominecon Group a.s. )
 • DemontA?A?, vA?roba a montA?A? zA?bradlAi??Ai?? podAi??l Ai??LibockAi??ho rybnAi??ka ( MAi??stskA? A?A?st Praha 6 )
 • Repase rychlouzA?vAi??ru vtoku pro MVE Ai??TAi??i Cha­loupkyAi?? LysA? nad Labem ( P&S a.s. )
 • Oprava regenerativnAi??ho ohAi??Ai??vA?ku Ai??vzduchu kotle K11Ai?? ( Alstom s.r.o.)
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje Bakov nad Jizerou ( P&S a.s. )
 • VA?roba montA?A? ocelovA?ch konstrukcAi?? pro fotovoltaickou elektrA?rnu ChomutoviceAi?? (SP Helios s.r.o.)
 • DodA?vka a montA?A? nosnAi?? ocelovAi?? konstrukce A?elezniA?nAi??ho mostuAi?? ( Berger Bohemia a.s. )
 • VA?roba a montA?A? ocelovA?ch konstrukcAi?? ai??i?? ZOO Praha ai??i?? pavilon A?lunozobcA? ( PrA?mstav a.s.)
rok 2009
 • VA?roba Ai??a montA?A? A?istAi??cAi??ho stroje Pardubice Ai??Ai??( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A? zA?bradlAi?? ai??i?? bytovAi?? domy Ai??RezidenA?nAi?? A?tvrA? Botanika Vidoule ( Skanska Reality a.s.)
 • VA?roba a montA?A? Ai??A?istAi??cA­i??ho stroje Nymburk ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho KnAi??nAi??A?ky ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho JindAi??ichov ( P&S a.s. )
 • Oprava panelovAi??ho domu ul. KremliA?kova, KolAi??nAi?? ( Renomix spol. s.r.o. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho vA?etnAi?? kolejovAi?? drA?hy Ai??PAi??edmA­i??Ai??ice ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje Nymburk ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje SpytihnAi??v ( P&S a.s. )
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje MiAi??ejovice ( P&S a.s. )
 • DodA?vka a montA?A? zA?meA?nickA?ch prvkA? pro bytovAi?? domy Rezidence StraA?niceAi?? ( PrA?mstav a.s.)
 • VA?roba a montA?A?Ai?? A?istAi??cAi??ho stroje PAi??edmAi??Ai??ice ( P&S a.s. )
 • MontA?A? nerezovAi??ho a ocelovAi??ho potrubAi?? papAi??renskAi??ho stroje PS6 – MG Projekt, pro nAi??meckou spol. Butting
 • MontA?A? potrubAi?? chlazenAi??, topenAi?? a plynu pro kogeneraA?nAi?? jednotku – vA?topna Mydlovary
 • ZvAi??tA?enAi?? nerezovAi?? nA?drA?e na Deinkingu – Norske Skog Ai??tAi??tAi??
 • VA?roba vodotAi??snA?ch vrat, vA?roba a vA?mAi??na A?eslAi?? pro vodnAi?? elektrA?rnu Matka – Makedonie (P&S a.s.]
 • VA?roba a montA?A? vzduchotechnickAi?? jednotky a klimatizace mAi??stnosti A?erpadel Nasch – MG Projekt Ai??( Mondi Ai??tAi??tAi??)
 • VA?roba a montA?A? stavidel, repase pohonA? malAi?? vodnAi?? elektrA?rny MAi??lnAi??k, pro P&S a.s. Praha

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

rok 2002

rok 2001

Novinky

25. 10. 2010

Spustili jsme novou webovou prezentaci, abyste mohli nalAi??zt rA?znAi?? informace o naA?Ai?? firmAi?? a produktech.

více…

Kontakt

ENERGOMONT s.r.o.

Adresa:

 • Vetlá 2
 • 413 01 Roudnice nad Labem

Provozovna:

 • U Stadionu 519
 • 411 08 Štětí